RENÁTA KAŠČÁKOVÁ14.12.2017
Kraje sú zle členené, nerešpektujú prirodzené regióny.


Pozvanie do DK prijala aj kandidátka na Trenčiansku županku, p. Renáta Kaščáková.


Diskusia