MILAN KURUC28.03.2018
Mzdy by mali najprv zvýšit tí najväčší!


S Milanom Kurucom z Pracujúca chudoba sme debatovali najmä o nízkych mzdách, ich príčine a možných riešeniach.


Diskusia