MARTIN VLACHYNSKÝ26.03.2019
Neverím, že tieto peniaze pôjdu na pomoc poľnohospodárom.


S Martinom Vlachynským z INESSu sme sa bavili nielen o chystanom zákone, ale aj o fungovaní obchodných reťazcov na Slovensku...


Diskusia