FEDOR GÁL30.06.2017
Rozhovor


Prvý diel našej diskusnej relácie. Budeme radi za každý komentár týkajúci sa rozhovoru či už po jeho obsahovej alebo formálnej stránke. Diskutujme! Veď od toho sme tu.


Diskusia