DOMINIK DUKA14.12.2017
Jako první jsem řekl, že Václav Havel má být prezidentem.


Ako prvý povedal, že Václav Havel má byť prezidentom! O tomto aj všeličom inom sa dozviete v prvej časti veľmi otvoreného rozhovoru s p. kardinálom Dukom.


Diskusia