BRANISLAV LADICKÝ26.03.2019
Život v detskom mestečku


Branislav Ladický rozpráva o živote v detskom mestečku za "starých čias" a jeho aktuálnom stave.


Diskusia